Mapka dojazdu

Pokaż NOVET lecznica weterynaryjna Andrzej Nowak na większej mapie
CHOROBY WEWN?˜TRZNE

Jest to najbardziej ogólna z dziedzin weterynarii. Podczas stawiania diagnozy opieramy si?? na informacjach uzyskanych od wı?aı?cicieli podczas wywiadu, badania klinicznego dokonanego podczas wizyty, ale równieıź na wynikach badania krwi, moczu, Rtg, Usg itd. Diagnoz?? staramy si?? postawi?? szybko i precyzyjnie aby zaproponowa?? wı?aı?ciwe leczenie dla Paı?stwa zwierz??cia.

COPYRIGHT lecznica-novet.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl