Mapka dojazdu

Pokaż NOVET lecznica weterynaryjna Andrzej Nowak na większej mapie
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
  • Badanie morfologiczne krwi - do oznaczania morfologii krwi korzystamy z aparatu Exigo - nast??pcy weterynaryjnej wersji analizatora Medonic, który staı? si?? znany jako jeden z najdoskonalszych produktów na rynku. Kilkanaı?cie profili gatunkowych gwarantuje wiarygodnoı??? diagnostyczn?? wyników dla poszczególnych gatunków zwierz??t. Aparat ten daje moıźliwoı??? zbadania kropli krwi - pobieranej specjaln?? kapilar?? - co umoıźliwia analiz?? maleı?kim zwierz??tkom.
  • Badanie biochemiczne krwi - posiadamy w peı?ni automatyczny aparat do oznaczania parametrów biochemicznych krwi.
  • Badanie ogólne moczu i badanie biochemiczne moczu.
  • Badanie mikroskopowe barwionego rozmazu krwi. (diagnostyka? infekcji Babesia canis)
  • Badanie mikroskopowe zeskrobin, wı?os??w, cytologia sk??ry.
  • COPYRIGHT lecznica-novet.pl
    Projekt & cms: www.stronaonline.pl