Mapka dojazdu

Pokaż NOVET lecznica weterynaryjna Andrzej Nowak na większej mapie
 Ultrasonografia – jest to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda badania obrazowego wykorzystuj??ca ultradıżwi??ki co umoıźliwia bardzo precyzyjne badanie tkanek mi??kkich szczególnie jamy brzusznej

Wskazaniami do badaı? s??:

  • choroby w??troby ,

  • nerek,

  • p??cherza moczowego,

  • macicy,

  • ci??ıźa i diagnostyka okoı?oporodowa

  • choroby prostaty,

  • choroby serca,

COPYRIGHT lecznica-novet.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl